Projekt KROK NAPRZÓD

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
Celem projektu  wielokierunkowe wsparcie dzieci i młodzieży. W ramach projektu w Świetlicy „Anielisko" prowadzone będą działania zapewniające na bieżąco opiekę i wychowanie, zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie  posługiwania się językiem ojczystym, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne, aktywizację dzieci i młodzieży, naukę podstaw ekonomii i funkcjonowania w społeczeństwie, kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, zajęcia podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną.

Termin realizacji projektu 1.12.2017-31.08.2020.

 

 

Harmonogram zajęć:

Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Evolution
Fundacja PZU
Ośrodek
BSH
fundacjaatlas
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem