Fundusz stypendialny im. Ojca Józefa Kozłowskiego SJ

Z myślą o dzieciach, dla których finanse mogą stanowić przeszkodę w kształceniu w roku 2010 powołany do życia został Fundusz stypendialny im.O. Józefa Kozłowskiego SJ. Fundusz ten powstał z myślą o dorastających podopiecznych "Anieliska" pragnących kontynuować naukę.
Patronem Funduszu jest Ojciec Józef Kozłowski SJ - założyciel Stowarzyszenia "Mocni w Duchu".
Celem funduszu jest wspieranie podopiecznych Stowarzyszenia, którzy pragną kontynuować naukę i mogą wylegitymować się pozytywna opinią swoich wychowawców.
Stypendium obejmuje pomoc finansową, przyznawaną każdorazowo na czas jednego semestru, z możliwością jej przedłużania. Stypendium przeznaczone musi być na pokrycie podstawowych potrzeb związanych z nauką: np. zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie internatu, czesnego w szkole, zajęć pozalekcyjnych, dojazdów do miejsca nauki, w uzasadnionych przypadkach może to być zakup odzieży.

Chcę zostać stypendystą:

Jak zostać stypendystą?

1. Zastanów się czy chcesz otrzymywać pomoc w postaci stypendium i jak chciałabyś/chciałbyś tę pomoc wykorzystać.
2. Jeśli tak, to porozmawiaj ze swoim wychowawcą.
3. Spróbuj się zapoznać z regulaminem funduszu. Jeśli trudno Ci zrozumieć ten dokument poproś o pomoc dorosłego.
4. Ściągnij wniosek stypendialny ze strony internetowej
5. Wypełnij swoje dane oraz punkt III, w którym musisz uzasadnić dlaczego chcesz skorzystać ze stypendium.
6. Poproś rodziców i wychowawcę klasy (lub wychowawcę z "Anieliska") o uzupełnienie wniosku.
7. Oddaj wypełniony wniosek wychowawcy.

Chcę zostać sponsorem Funduszu:

Osoby zainteresowane wsparciem Funduszu prosimy o kontakt mailowy pod adres e-mail: stow.mocni@wp.pl

Konto dla wpłat stypendialnych:
Bank Pekao S.A. XI o/Łódź
39 1240 3073 1111 0010 0591 7494 wpłaty z dopiskiem "Stypendium"
Pełne dane kontaktowe można znaleźć w zakładce "Kontakt"

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>