Rekomendacje

Od wielu lat Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" współpracuje z podmiotami administracji publicznej.                         Współpracujemy z Miastem Łódź, Urzędem Marszałkowskim, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

Na zlecenie Miasta Łódź prowadzimy Dom Dziecka "Anielisko"oraz świetlicę socjoterapeutyczną.                                             Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi przebywającymi w rodzinach biologicznych i szukającymi wsparcia, z dziećmi mieszkającymi w placówce, a także pracowaliśmy na ulicach działając w ramach streetworkingu.

Każda pomoc dzieciom jest nam bliska, bo bliskie jest nam każde dziecko.

Poniżej zamieszczamy owoce naszej wieloletniej współpracy z sektorem publicznym w postaci rekomendacji. 

Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem