ANIELISKO i JA

Projekt "ANIELISKO i JA" realizowany przez Fundację Mocni w Duchu. Odbiorcami są mieszkańcy  Domu Anielisko.

 Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu "Anielisko i Ja" jest wsparcie dzieci i młodzieży, podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Dom "Anielisko".  Placówka ta sprawuje całodobową opiekę oraz czuwa nad wychowaniem i przygotowaniem do dorosłego życia 6 (sześciorga) młodych ludzi.

Projekt „Anielisko i ja” wychodzi naprzeciw  zidentyfikowanym potrzebom podopiecznych Domu "Anielisko". Realizacja projektu obejmować będzie podjęcie kompleksowych
działań takich jak:
- treningi umiejętności społecznych,
- przygotowanie indywidualnej ścieżki wsparcia,
- realizację indywidualnego wsparcia specjalistycznego w tym wsparcia asystenta dla
niepełnosprawnych,
- terapię psychologiczną i pomoc psychiatryczną,
- wsparcie socjalne oraz utworzenie i prowadzenie mieszkania treningowego dla młodych dorosłych - absolwentów Domu „Anielisko”.

Okres realizacji projektu - 01.06.2024-31.05.2027.

Od początku projektu realizowane są 3 zadania. Kolejne zadanie ruszy za rok, tj. od 01.06.2025.

Celem zadania jest podnoszenie kompetencji społecznych u podopiecznych Domu „Anielisko”. W ramach zadania prowadzony będzie systematyczny trening kompetencji społecznych w placówce obejmujący takie zagadnienia jak: nauka gospodarowania budżetem, planowanie i przeprowadzenia zakupów, planowania jadłospisu, utrzymywania porządku, zagadnienia dotyczące znalezienia zatrudnienia, informacje na temat ubezpieczeń, korzystania z banku tj. konta zwykłe, oszczędnościowe, korzystania z punktów usługowych jak poczta i co za tym idzie np. płacenie rachunków.

Zadanie 1 . Kształtowanie postaw społecznych,. Okres realizacji 1.06.2024 – 31.05.2027
Zadanie 2. Wsparcie indywidualne. Okres realizacji 1.06.2024 – 31.05.2027.

Celem zadania jest zapewnienie każdemu z podopiecznych Domu „Anielisko” specjalistycznego wsparcia, adekwatnego do jego indywidualnych potrzeb.

 

Zadanie 3. Wsparcie socjalne 1.06.2024 – 31.05.2027

Celem zadania jest wsparcie socjalne uczestników w obszarze ich życia codziennego oraz kontaktów z rodzinami biologicznymi. W ramach tego zadania pracownik socjalny realizował będzie również wsparcie podopiecznych w zakresie ich pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, np. pomoc w przygotowaniu planów usamodzielnienia, znalezienia zatrudnienia, przygotowania wniosku o przydział mieszkania czy wniosków o należne świadczenia

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>