KOLEJNY KROK DO PRZODU

  

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

Celem projektu  wielokierunkowe wsparcie dzieci i młodzieży. W ramach projektu w Świetlicy „Anielisko" prowadzone będą działania zapewniające na bieżąco opiekę i wychowanie, zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie umiejętności uczenia się, tworzenia informacji i komunikacji, podnoszące kompetencje obywatelskie, cyfrowe,  kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, aktywizację dzieci i młodzieży, naukę języków obcych,  zajęcia podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną. Realizowane będzie też podnoszenie kompetencji rodzicielskich skierowane do rodziców uczestników projektu.

Okres realizacji projektu 01.05.2021-30.06.2023

 Co robimy w projekcie? Bawimy się i uczymy się. Chcemy dalej razem naprzód iść, chcemy się rozwijać, nawiązywać przyjaźnie, pielęgnować je. 

 

Zadanie 1. Wsparcie funkcji opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie obejmuje działania mające na celu kształtowanie osobowości dziecka: jego postaw, zachowań, przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw, utrwalanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury życia codziennego, kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego szacunku. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Zadanie 2. Polubić naukę.

Celem zadania jest wspomaganie dzieci w procesie uczenia się, poprawa koncentracji i umiejętności zapamiętywania czy kojarzenia faktów, podnoszenie w uczestnikach poczucia własnej wartości. Zadanie ukierunkowane jest na podnoszenie umiejętności uczenia się. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Zadanie 3. Informacja i komunikacja.

Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,co związane jest ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. Ruszamy od początku projektu, tj. od maja 2021.

Kiedy działamy? Zapraszamy do lektury harmonogramu poniżej:

Ogłoszenia o ofertach zatrudnienia:

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask