NASZE ŚWIETLICE

NASZE ŚWIETLICE

Projekt „Nasze świetlice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przez MOPS ŁÓDŹ. Cel projektu to kompleksowe wsparcie świadczone dzieciom uczęszczającym do świetlic i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych, podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej.Więcej informacji o projekcie na stronie https://mops.uml.lodz.pl/informacje/projekty/nasze-swietlice/

W ramach projektu w Świetlicy "Anielisko" w okresie  01.06.2020 -31.05.2022 realizowane są wszystkie zakładane dla świetlic zadania, tj.: 

- podnoszenie kompetencji matematycznych, nauko-technicznych i informatycznych,

- podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych,

- podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej,

- zapewnienie specjalistycznej kadry.

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>