Projekt Świetlice.Lodz

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ŚWIETLICE.LODZ”, koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.
W ramach projektu oferowane dzieciom są róznorodne zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, matematyczne i naukowo – techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, a także warsztaty kompetencji i umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców.

Zapytania ofertowe:

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>