Projekty zewnętrzne

W 2017 roku jako Partner projektu Streetworking Łódź realizujemy zadania w Śródmieściu Łodzi.

W roku 2014 wspólnie z Fundacją Nauk Humanistycznych realizowany jest projekt „Moje miasto – moja wspólnota”.

W ramach projektu zapraszamy wszystkich podopiecznych „Anieliska” do wzięcia udziału w zajęciach, podczas których planujemy przybliżyć najważniejsze informacje z historii regionu, opowiedzieć co jest ważne dla wspólnoty i miasta, a także zaprosić na wycieczki po najbliższej okolicy i do muzeum.

W roku 2011 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" zrealizowało projekt "Ja-to wszystko co mam"realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Więcej informacji na stronie projektu.

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>