Radość Tworzenia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Projekt obejmuje edukację kulturalną dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez realizację dostosowanego do ich potrzeb cyklu zajęć warsztatowych podnoszących świadomość i ekspresję kulturalną. Adresatami zadania są podopieczni placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” Świetlicy „Anielisko” i Domu "Anielisko" , dzieci, które z uwagi na uwarunkowania środowiskowe mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. Projekt zakłada zintensyfikowane systematyczne „oddziaływanie kulturą” poprzez wykorzystanie sztuk wizualnych, muzyki, tańca, sztuki kulinarnej a także teatru w edukacji, terapii i integracji m młodych ludzi z różnych środowisk. Działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane będą na rozbudzanie kreatywności wśród dzieci oraz odnajdywanie radości w tworzeniu i dzielenie się tą radością z innymi. Istotą zadania jest połączenie elementów terapii, profilaktyki uzależnień i przemocy z aktywizacją młodych ludzi.

Okres realizacji projektu 01.06.2022-31.12.2022

 

 

Nasze dokonania w ramach projektu zaprezentowane są poniżej:)

Reklama TVP
Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Ella
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
Safe Mask
. In case you have noconflict script right after jQuery, change $ to jQuery ?>