Razem bezpiecznie

Projekt „Razem, bezpiecznie” ukierunkowany jest na przeciwdziałanie przemocy. Celem projektu jest przeprowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu podnoszenie od najmłodszych lat poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy, uwrażliwianie na drugiego człowieka i zło jakim jest przemoc jak, naukę komunikacji bez przemocy i wcielanie w życie zasad pokojowego rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka w zakresie stosowania przemocy jako sposobu osiągania swoich zamierzeń. Hasłem przewodnim realizowanego projektu jest „dogadamy się, zgrajmy się”, a proponowane działania to zajęcia terapeutyczne, warsztaty komunikacji i integracja, zajęcia usprawniające współpracę w grupie. Projekt realizowany w okresie wrzesień 2016 - luty 2017. Spodziewanymi rezultatami zadania jest integracja grupy i podbudowanie poczucia własnej wartości wśród uczestników. Jako podsumowanie uczestnicy projektu przygotują przedstawienie w oparciu o własny scenariusz.
Projekt realizowany jest w ramach Konkursu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The VELUX Foundations. Projekt realizowany w Linii programowej C - Pomoc Dzieciom Ofiarom Przemocy. Okres realizacji 01.09.2016 -28.02.2017.

Blue Medica
EWS Legal
Ministerstwo
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Miasta Łodzi
RCPS
Mocni w Duchu
PAH
Insert
Fundacja Banku PKO BP
Fundacja PZU
BSH
Lux Cordis
pracownia talentów
asseco
dajemy dzieciom siłę
Bank
mbank
podziel się posiłkiem